image01

COMPOST

Deze basiscompost bevat veel humus, wat de microbiologische activiteit, structuur, beluchting en waterhuishouding van landbouwgrond verbetert. Hierdoor treden minder ziektes op en stijgt de opbrengst.








image01

CHAMPOST

Champost is een makkelijk te verwerken bodemverbeteraar met een
• lagere stikstofcoëfficient dan dierlijke mest;
• hoger gehalte aan effectieve organische stof dan dierlijke mest;
• pH-verhogende werking;
• lagere prijs dan GFT- en groencompost.








image01

DROGE KIPPENMEST

Deze 100% zuivere kippenmest is makkelijk uit te strooien en bevat naast zeer veel organisch materiaal ook hoge NPK-waarden waardoor er minder minerale chemische meststoffen nodig zijn.








image01

DIGESTAAT

Digestaat is makkelijk uit te strooien en bevat naast zeer veel organisch materiaal ook hoge NPK-waarden waardoor er minder chemische meststoffen nodig zijn. Dit product is uiterst geschikt voor landbouwgronden- en gewassen die meer fosfaat nodig hebben.








image01

SAMAGROW 2-4-3

Geperste korrels van een digestaatmix. SamaGROW 2-4-3 bevat veel humus, wat de microbiologische activiteit, structuur, beluchting en waterhuishouding van landbouwgrond verbetert. Hierdoor treden er minder ziektes op en stijgt de opbrengst.








image01

SAMAGROW 2-4-3

Geperste korrels van 100% zuivere droge kippenmest. SamaGROW 4-3-3 bevat veel humus, wat de microbiologische activiteit, structuur, beluchting en waterhuishouding van landbouwgrond verbetert. Hierdoor treden minder ziektes op en stijgt de opbrengst.








2012 © Samagro NV - Beverenstraat 78 - B-8691 Leisele - T +32 58 29 94 39 - F +32 58 29 98 66 - info@samagro.be